تمامی قیمت ها شامل لایسنس و غیره نمیباشد

درصورت نیاز به لایسنس میتوانید از افزونه ها استفاده کنید یا به صورت مجزا خریداری کنید

devps1

نصب و کانفیگ کنترل پنل رایگان

 • 2 گیگابایت رم اختصاصی
 • 100 گیگابایت هارد اختصاصی
 • 1 هسته Xeon پردازنده
 • 1 عدد آی پی اختصاصی
 • CentOs - Windows - Debian - Ubuntu سیستم عامل
 • هتزنر - Hetzner دیتاسنتر
 • آی پی برای تست پینگ (بزودی) دارای پینگ پایین
devps2

نصب و کانفیگ کنترل پنل رایگان

 • 4 گیگابایت رم اختصاصی
 • 200 گیگابایت هارد اختصاصی
 • 2 هسته Xeon پردازنده
 • 1 عدد آی پی اختصاصی
 • CentOs - Windows - Debian - Ubuntu سیستم عامل
 • هتزنر - Hetzner دیتاسنتر
 • آی پی برای تست پینگ (بزودی) دارای پینگ پایین
devps3

نصب و کانفیگ کنترل پنل رایگان

 • 6 گیگابایت رم اختصاصی
 • 200 گیگابایت هارد اختصاصی
 • 2 هسته Xeon پردازنده
 • 1 عدد آی پی اختصاصی
 • CentOs - Windows - Debian - Ubuntu سیستم عامل
 • هتزنر - Hetzner دیتاسنتر
 • آی پی برای تست پینگ (بزودی) دارای پینگ پایین
devps4

نصب و کانفیگ کنترل پنل رایگان

 • 8 گیگابایت رم اختصاصی
 • 200 گیگابایت هارد اختصاصی
 • 2 هسته Xeon پردازنده
 • 1 عدد آی پی اختصاصی
 • CentOs - Windows - Debian - Ubuntu سیستم عامل
 • هتزنر - Hetzner دیتاسنتر
 • آی پی برای تست پینگ (بزودی) دارای پینگ پایین