اکانت بک آپ بر روی سرور هلند

backup_2GB

آپتایم ۹۹.۹۹%
آنتی شلر و اسکنر قدرتمند
دارای فایروال و آنتی دیداس

 • 2 گیگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • دارد قابلیت اتصال با FTP
backup_5GB

آپتایم ۹۹.۹۹%
آنتی شلر و اسکنر قدرتمند
دارای فایروال و آنتی دیداس

 • 5 گیگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • دارد قابلیت اتصال با FTP
backup_10GB

آپتایم ۹۹.۹۹%
آنتی شلر و اسکنر قدرتمند
دارای فایروال و آنتی دیداس

 • 10 گیگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • دارد قابلیت اتصال با FTP
backup_20GB

آپتایم ۹۹.۹۹%
آنتی شلر و اسکنر قدرتمند
دارای فایروال و آنتی دیداس

 • 20 گیگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • دارد قابلیت اتصال با FTP
backup_30GB

آپتایم ۹۹.۹۹%
آنتی شلر و اسکنر قدرتمند
دارای فایروال و آنتی دیداس

 • 30 گیگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • دارد قابلیت اتصال با FTP
backup_100GB

آپتایم ۹۹.۹۹%
آنتی شلر و اسکنر قدرتمند
دارای فایروال و آنتی دیداس

 • 100 گیگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • دارد قابلیت اتصال با FTP